Algemene voorwaarden

Logo Janneke Vink
januari 2024

Heldere afspraken maak ik graag vooraf. Daarom staan mijn algemene voorwaarden op mijn website. Heb je vragen over deze voorwaarden? Laat het me weten, via mail@jannekevink.com.

Coachtraject

 • Een coachtraject start altijd met een verkennend gesprek. In dit gesprek leren we elkaar beter kennen. We verkennen samen jouw ontwikkeldoel/wens en bespreken welke aspecten belangrijk zijn voor jou, op de korte termijn.
 • Een coachtraject bestaat uit circa 5 gesprekken, waaronder het verkennend gesprek. Rond het 4e gesprek evalueren we het proces. We bespreken dan hoeveel gesprekken nog nodig zijn.
 • Een coachgesprek duurt circa 60 minuten.
 • Tussen de afspraken in is ruimte gepland. Zo krijg jij de tijd om met de nieuwe inzichten aan de slag te gaan: ervaringen op te doen en (nieuwe) stappen te zetten. De periode tussen de coachgesprekken is meestal 14 dagen.
 • Van de gecoachte wordt verwacht dat zij/hij:
  • helder, open en eerlijk is;
  • verantwoordelijk is voor haar/zijn eigen proces;
  • zelf afspraken maakt over een eventuele terugkoppeling aan bijvoorbeeld de werkgever;
  • actief werkt aan het maken van (nieuwe) stappen om haar/zijn ontwikkeldoel te bereiken.
 • De coach:
  • schept voorwaarden die nodig zijn om eventuele persoonlijke zaken te kunnen bespreken;
  • begeleidt het proces;
  • zal altijd een passende methodiek inzetten om de gewenste resultaten te kunnen behalen;
  • geeft geen ongevraagde terugkoppeling over de inhoud van gesprekken en/of het coachproces aan een ander;
  • is voor praktische zaken (inplannen afspraken) bereikbaar per mail. Via de app vindt geen informatie-uitwisseling plaats.
 • De kosten voor een coachgesprek bedragen 90 euro per uur. Jaarlijks kunnen de tarieven wijzigen, in januari.
 • Tijdens het coachtraject bij Janneke Vink worden geen medische en/of psychische diagnoses gesteld. Het is altijd goed om een huisarts te raadplegen bij klachten op dit gebied.
 • Er worden geen adviezen gegeven op medisch vlak, zoals bijvoorbeeld het gebruik van medicijnen en/of (medische) behandelingen.
 • De gesprekken tussen de coach en de gecoachte zijn vertrouwelijk. De gecoachte bepaalt altijd zelf met wie welke informatie wordt gedeeld, hoe en wanneer. Een uitzondering hierop zijn gesprekken waaruit blijkt dat de gecoachte zichzelf of anderen in gevaar brengt. In deze gevallen zoekt de coach actief passende hulp bij anderen, in het belang van de gecoachte.
 • Kosteloze annulering is mogelijk 24 uur voor onze afspraak.
 • Niet nagekomen of te laat geannuleerde afspraken worden volledig in rekening gebracht.
 • Kom je te laat op een afspraak? Dan gaat dit ten koste van de gereserveerde tijd.

 

Luisterkind Methode

 • Altijd is toestemming nodig voor het maken van afstemming, door de aanvrager zelf of door de ouder(s) van het kind of de partner in geval de aanvrager zelf niet (meer) kan communiceren.
 • Is alle informatie én de betaling ontvangen? Dan ontvangt de aanvrager binnen 14 dagen een afstemming via de mail, aan het opgegeven mailadres.
 • Janneke Vink is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de afstemming. Ook voorspelt of voorkomt zij niets, denk aan: echtscheidingen, huwelijken, zwangerschappen, ziekten of overlijden.
 • Tijdens een afstemming wordt nooit je ‘zielendoel’ duidelijk. Jij zelf weet het wel, en zal het nooit met mij delen.
 • Een Luisterkind-afstemming kan de eerste stap zijn naar verbetering van jouw welzijn. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het maken van de vervolgstappen. Soms kan hierbij professionele hulp nodig zijn. De verantwoording voor eventuele vervolgstappen ligt dan ook bij jou/jullie.
 • Wees bereid om datgene te horen wat jouw eigen wijsheid (het innerlijk kind) op dat moment het meest belangrijk vindt. Los van je eigen verwachtingen in het hier en nu